17 853 82 12

Zakaz wydawania substancji psychoaktywnych dla osób poniżej 18 roku życia

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wydawania osobom poniżej 18 roku życia produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, niezależnie od zawartości tych substancji w produkcie leczniczym.

W artykule 71 a Ustawy Prawo Farmaceutyczne, odnoszącym się do produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, w ust.3 umieszczono zapis stanowiący, iż:

„Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.”

Zakaz dotyczy wielu popularnych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu nieżytu nosa, zapalenia zatok i kaszlu (np. Ibuprom Zatoki, Actifed, Thiocodin, Acodin). Dla wielu z tych produktów możliwe jest stosowanie ich u dzieci, ale zakup leku może być dokonany tylko przez osobę pełnoletnią.

Dodatkowo, polecamy Państwu zapoznanie się z opracowaniem „Odmowa wydania produktu leczniczego”, umieszczonym w zakładce Realizacja recept/ Kontrole WIF/NFZ. Opracowanie to w tabelarycznej formie uwzględnia sytuacje w których farmaceuta ma obowiązek lub ma prawo odmówić wydania produktu leczniczego bądź realizacji recepty, wraz z podaniem aktów prawnych na które należy się w takim przypadku powołać. W opracowaniu znajdziecie też Państwo podstawę prawną do żądania okazania dokumentu tożsamości, w przypadku wątpliwości dotyczących wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, podlegający ograniczeniu ze względu na wiek.

 

komunikat przygotowała dr. n. farm. Natasza Staniak