17 853 82 12

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 182/2020/DGL z dnia 13.11.2020 r.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 182/2020/DGL z dnia 13.11.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Źródło:
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1822020dgl,7264.html