17 853 82 12

Zgłoszenia prac do biuletynu szkoleniowego

W związku z planowanym na czerwiec 2017 wydaniem biuletynu szkoleniowego prosimy farmaceutów POIA o przesyłanie  prac w celu kwalifikacji do publikacji. Prace należy przesyłać na adres szkolenia@poia.pl, w terminie do 19 maja 2017. Mile widziane będą streszczenia prac specjalizacyjnych, doktorskich i wszelkie artykuły o charakterze naukowym i edukacyjnym.