17 853 82 12

Zmiana opłaty za lek recepturowy

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy

Uprzejmie informuje, ze od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 15,10 zł

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków: „7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.