17 853 82 12
  • Strona główna
  • Informacje dotyczące realizacji obowiązku szkoleniowego.

Informacje dotyczące realizacji obowiązku szkoleniowego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania sie z ważnymi informacjami dotyczącymi realizacji obowiązku szkoleniowego.

1.  Informujemy, że farmaceuci rozpoczynają szkolenie ciągłe od 1 stycznia roku następujacego po roku w którym otrzymali dokument PWZ.

2. Wszystkich Kolegów, którzy z różnych względów nie mogą opuścić swojej placówki lub miejsca zamieszkania ponownie zachęcamy do korzystania z kursów w systemie e-dukacja: https://e-dukacja.pl/  Zgodę na korzystanie z systemu wydaje Biuro Izby, po sprawdzeniu systematycznego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich.

3. Informujemy, iż z dniem 1. września 2016 roku certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych, przekazane do biura POIA przez organizatorów szkoleń oraz wystawione przez naszą Izbę, będą przesyłane członkom POIA, którzy mają terminowo opłacone składki, trzy razy w roku:
- w styczniu (za okres od 1. października do 31. grudnia),
- w maju (za okres od 1. stycznia do 30. kwietnia)
- w październiku (za okres od 1. maja do 30. września)
W szczególnych przypadkach prosimy o uzgodnienie odbioru lub indywidualnej wysyłki certyfikatu z biurem Izby. W przypadku braku opłaconych składek prosimy o kontakt z biurem POIA.