17 853 82 12

Konkurs POIA

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy farmaceutów należących do POIA do udziału w konkursie na prezentację bądź publikację poglądową na temat „Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu zespołu metabolicznego”.

Dla Uczestników, którzy zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce - 2.000 zł (dwa tysiące złotych brutto),

II miejsce - 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych brutto),

III miejsce - 1.000 zł (jeden tysiąc złotych brutto).

Na Państwa prace konkursowe będziemy czekać do 31 sierpnia 2017 roku. Jury oceni prace do dnia 30 września 2017 roku, który jest dniem zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu. Informacja o przyznaniu nagród ukaże się w ciągu 7 dni na stronie internetowej www.poia.pl. Wręczenie nagród będzie miało miejsce na konferencji organizowanej przez POIA w dniach 27–28 października 2017. Nagrodzone i wyróżnione publikacje zostaną opublikowane w Biuletynie naukowo-szkoleniowym POIA, a najlepsza prezentacja zostanie zaprezentowana na konferencji.

Na podstawie uchwały nr 54/VII/2017 PORA do komisji konkursowej powołano jury w składzie:

1. dr Lucyna Samborska

2. dr Natasza Staniak

3. mgr Jacek Brodziński

4. mgr Anna Pliś - Grymanowska

5. mgr Henryka Paszko

6. mgr Przemysław Szybkowski

7. mgr Marcin Bochniarz.

Konkurs do momentu rozstrzygnięcia pozostanie anonimowy. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, w którym znajdziecie Państwo informacje na temat formy, objętości prac i sposobu przesłania zgłoszenia konkursowego. Na Państwa prace konkursowe będziemy czekać do 31 sierpnia 2017 roku.