17 853 82 12

Wykaz punktów w aptekach na terenie miasta Rzeszowa w których odbywa się zbiórka leków przeterminowanych