17 853 82 12

Organy i Komisje POIA V Kadencji

Na XXII Okręgowym Zjeździe Delegatów POIA - V Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie w głosowaniu tajnym

Prezesem wybrano:

 • dr n. farm. Aleksandra Czarniawego.

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została

 • mgr farm. Ewa Bilska.

W skład Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli:

 • mgr farm. Lidia Czyż
 • mgr farm. Beata Horoszko 
 • mgr farm. Witold Prokopiak
 • mgr farm. Robert Janocha 
 • mgr farm. Marta Piekiełek 
 • mgr farm. Lucyna Samborska 
 • mgr farm. Barbara Janeczko
 • mgr farm. Maria Wójcik
 • mgr farm. Tadeusz Biernat 
 • mgr farm. Artur Komski 
 • mgr farm. Stanisława Gołębiewska 
 • mgr farm. Marek Chojnacki 
 • mgr farm. Jacek Kozaczuk 
 • mgr farm. Jerzy Skiba 
 • mgr farm. Jan Mrozek 
 • mgr farm. Małgorzata Wawrzyszko

W skład Prezydium weszli:

 • dr n. farm. Aleksander Czarniawy - Prezes
 • mgr farm. Robert Janocha - I Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Witold Prokopiak - II Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Lidia Czyż - Sekretarz
 • mgr farm. Maria Wójcik - Skarbnik
 • mgr farm. Lucyna Samborska - członek
 • mgr farm. Stanisława Gołębiewska - członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • mgr farm. Dorota Kapałka - Przewodnicząca
 • mgr farm. Beata Siteń 
 • mgr farm. Dominik Szewc

W skład Sądu Aptekarskiego weszli:

 • mgr farm. Elzbieta Kluz - Przewodnicząca
 • mgr farm. Katarzyna Cieślikowska
 • mgr farm. Teresa Kielar
 • mgr farm. Bogusława Dryś
 • mgr farm. Maria Łęgowiecka-Bajda 
 • mgr farm. Małgorzata Wróbel
 • dr n. farm. Henryk Ptasiński
 • mgr farm. Anna Gąsławska
 • mgr farm. Marta Smoła

Na zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:

 • mgr farm. Renata Olech
 • mgr farm. Małgorzata Misiuda
 • mgr farm. Marzena Moskwa-Jacek

Komisje Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
powołane na okres V Kadencji Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

 • Komisja Legislacyjna - przewodniczący mgr farm. Robert Janocha
  • mgr farm. Artur Komski
  • mgr farm. Marek Chojnacki
  • mgr farm. Jerzy Skiba
  • mgr farm. Małgorzata Wawrzyszko
 • Komisja nauki i szkolenia - przewodniczący mgr farm. Lidia Czyż
  • mgr farm. Stanisława Gołębiewska
  • mgr farm. Lucyna Samborska
  • mgr farm. Maria Wójcik
 • Komisja Ekonomiczna - przewodniczący mgr farm. Stanisława Gołębiewska
  • mgr farm. Jan Mrozek
  • mgr farm. Tadeusz Biernat
  • mgr farm. Barbara Janeczko
 • Komisja ds. wykonywania zawodu farmaceuty - przewodniczący mgr farm. Witold Prokopiak
  • Mgr Lidia Czyż - zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Mgr Stanisława Gołębiewska - sekretarz komisji
  • Mgr Maria Wójcik - członek komisji
  • Mgr Marta Piekiełek - członek komisji
  • Mgr Marek Chojnacki - członek komisji
  • Mgr Lucyna Samborska - członek komisji
 • Komisja ds. aptek szpitalnych - przewodniczący mgr Jacek Kozaczuk:
  • Mgr Małgorzata Janicka - sekretarz komisji
  • Mgr Ewa Franczyk - członek komisji
  • Mgr Anna Stamirska - członek komisji
 • Komisja Informatyczna - przewodnicząca mgr farm. Lucyna Samborska
  • mgr farm. Witold Prokopiak
  • mgr farm. Lidia Czyż
  • mgr farm. Maria Wójcik
 • Delegatami na V Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali:
  • dr n. farm. Aleksander Czarniawy 
  • mgr farm. Lidia Czyż 
  • mgr farm. Ewa Bilska
  • mgr farm. Witold Prokopiak
  • mgr farm. Beata Horoszko
  • mgr farm. Marta Piekiełek
  • mgr farm. Lucyna Samborska 
  • mgr farm. Maria Wójcik 
  • mgr farm. Renata Olech
  • mgr farm. Stanisława Gołębiewska 
  • mgr farm. Tadeusz Biernat