17 853 82 12

Organy i Komisje POIA VI Kadencji

Na XXVII Okręgowym Zjeździe Delegatów POIA - VI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, w dniu 3 października 2011 roku w głosowaniu tajnym

Prezesem PORA wybrano

 • doktor nauk farmaceutycznych Lucynę Samborską.

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

 • został mgr farm. Witold Prokopiak

W skład Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli:

 • Lidia Czyż
 • Aleksander Czarniawy
 • Robert Janocha
 • Maria Wójcik
 • Henryka Paszko
 • Jacek Kozaczuk
 • Marek Chojnacki
 • Stanisława Gołębiewska
 • Jerzy Skiba
 • Jacek Brodziński
 • Małgorzata Wawrzyszko
 • Artur Komski
 • Anna Stamirska

W skład Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli:

 • dr n. farm. Lucyna Samborska - Prezes
 • dr n. farm. Aleksander Czarniawy - I Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Lidia Czyż - II Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Maria Wójcik - Sekretarz do 31.08.2012r., Skarbnik od 1.09.2012r.
 • mgr farm. Anna Stamirska - Sekretarz od 1.09.2012r.
 • mgr farm. Robert Janocha - Członek
 • mgr farm. Henryka Paszko - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Dorota Kapałka
 • Gabriela Filar-Matuszewska
 • Jacek Jaszewski

W skład Okręgowego Sądu Aptekarskiego weszli:

 • Teresa Kielar
 • Marta Piekiełek - Wiceprzewodnicząca
 • Renata Olech - Przewodnicząca
 • Lidia Mazur
 • Elżbieta Kluz
 • Jan Mrozek
 • Marek Sierosławski
 • Marzena Moskwa-Jacek
 • Małgorzata Wróbel

Na Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:

 • Tadeusz Biernat
 • Aleksandra Pyrka
 • Małgorzata Misiuda

Delegatami na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali

 • Lucyna Samborska
 • Lidia Czyż
 • Ewa Bilska
 • Aleksander Czarniawy
 • Dorota Kapałka
 • Monika Urbaniak
 • Renata Olech
 • Maria Wójcik
 • Robert Janocha
 • Witold Prokopiak
 • Stanisława Gołębiewska
 • Henryka Paszko