17 853 82 12

Organy i Komisje POIA VII Kadencji

Na XXXII Okręgowym Zjeździe Delegatów POIA - VII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, w dniu 7 października 2015 roku w głosowaniu tajnym

Prezesem PORA wybrano

 • doktor nauk farmaceutycznych Lucynę Samborską.

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został

 • mgr farm. Witold Prokopiak

W skład Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli:

 • Iza Aleksandrowicz-Gorczyca
 • Marcin Bochniarz
 • Jacek Brodziński
 • Lidia Czyż
 • Michał Dobrowolski
 • Marzanna Domka
 • Jacek Kozaczuk
 • Aneta Korzeniowska-Wszołek
 • Arkadiusz Mandryk
 • Przemysław Szybkowski

W skład Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wchodzą:

 • dr n. farm. Lucyna Samborska - Prezes
 • mgr Jacek Brodziński - zastępca Prezesa
 • mgr Marcin Bochniarz - zastępca Prezesa
 • mgr Marzanna Domka - Skarbnik
 • mgr Przemysław Szybkowski - Sekretarz
 • mgr Arkadiusz Mandryk - członek
 • mgr Michał Dobrowolski - członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Anna Pliś-Grymanowska
 • Jacek Jaszewski
 • Tomasz Michniowski

W skład Okręgowego Sądu Aptekarskiego weszli:

 • Piotr Bartoszek
 • Małgorzata Wawrzyszko
 • Piotr Orzeł
 • Joanna Prokopiak
 • Dominik Szewc
 • Maria Wójcik
 • Małgorzata Wróbel

Na Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:

 • Edyta Rząsa
 • Sylwester Popiel

Delegatami na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali

 • Piotr Bartoszek
 • Marcin Bochniarz
 • Jacek Brodziński
 • Marcin Chrapek
 • Lidia Czyż
 • Michał Dobrowolski
 • Arkadiusz Mandryk
 • Tomasz Michniowski
 • Piotr Orzeł
 • Lucyna Samborska
 • Natasza Staniak
 • Przemysław Szybkowski
 • Monika Urbaniak