17 853 82 12

Organy i Komisje POIA VIII Kadencji

Organy i Komisje POIA VIII Kadencji

Na XXXVII Okręgowym Zjeździe Delegatów POIA  VIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym,
w dniu 10 października 2019 roku w głosowaniu tajnym

Prezesem Podkarpackiej Okregowej Rady Aptekarskiej został:

 • mgr farm. Marcin Bochniarz

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został:

 • mgr farm. Jerzy Skiba

W skład Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli:

 • mgr farm. Brodziński Jacek
 • mgr farm. Chrapek Marcin
 • mgr farm. Domka Marzanna
 • mgr farm. Korzeniowska-Wszołek Aneta
 • mgr farm. Kozaczuk Jacek
 • mgr farm. Makuch Elżbieta
 • mgr farm. Mandryk Arkadiusz
 • mgr farm. Płoszaj Łukasz
 • dr n. farm. Samborska Lucyna
 • mgr farm. Szybkowski Przemysław

W skład Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wchodzą:

 • mgr farm. Marcin Bochniarz - Prezes
 • dr n. farm. Lucyna Samborska - Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Jacek Brodziński - Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Marzanna Domka - Skarbnik
 • mgr farm. Przemysław Szybkowski - Sekretarz
 • mgr farm. Arkadiusz Mandryk - Członek
 • mgr farm. Jacek Kozaczuk - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • mgr farm. Chojnacki Marek
 • mgr farm. Rząsa Edyta
 • mgr farm. Sobek Wojciech

W skład Okręgowego Sądu Aptekarskiego weszli:

 • mgr farm. Biernat Tadeusz
 • mgr farm. Kiczek Rafał
 • mgr farm. Ryznar-Sicińska Anna
 • mgr farm. Spis-Starońska Jolanta
 • mgr farm. Stamirska Anna
 • mgr farm. Szewc Dominik
 • mgr farm. Wawrzyszko Małgorzata

Na Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:

 • mgr farm. Beatę Fedus
 • mgr farm. Piotra Krawczyka

Delegatami na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali

 • mgr farm. Biernat Tadeusz
 • mgr farm. Bochniarz Marcin
 • mgr farm. Brodziński Jacek
 • mgr farm. Chrapek Marcin
 • dr n. farm. Jałoza Dariusz
 • mgr farm. Krawczyk Piotr
 • mgr farm. Makuch Elżbieta
 • mgr farm. Mandryk Arkadiusz
 • mgr farm. Płoszaj Łukasz
 • mgr farm. Rybka Monika
 • dr n. farm. Samborska Lucyna
 • mgr farm. Skiba Jerzy
 • mgr farm. Sobek Wojciech
 • mgr farm. Urbaniak Monika