17 853 82 12

Aktualny przebieg choroby COVID-19 i jej następstw.

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

 

ma zaszczyt zaprosić  w ramach cyklu "Webinarowe poniedziałki z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską"

na szkolenie pt.

 "Aktualny przebieg choroby COVID-19 i jej następstw. " 

które poprowadzi prelegent: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

- Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wieloletni członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH),

wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ). Kierownik licznych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Badacz główny w ponad 20 badaniach klinicznych z zakresu chorób infekcyjnych i hepatologii. Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD/NASH, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Członek Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Członek Grupy Ekspertów ds. Zwalczania Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną. Były członek Rady Medycznej ds. COVID-19.

Recenzent Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (European Association Study of the Liver (EASL) International Liver Congress na lata 2019-2021

Ekspert ds. eliminacji HCV na zaproszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Współautor krajowych rekomendacji postępowania I terapii zakażenia HCV, HBV, NAFLD/NASH oraz riketsjoz. Wielokrotnie recenzent programów terapeutycznych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz projektów badawczych dla NCN.

Spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia 2023 r. o godzinie 19:00.


Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne z puli punktów "miękkich".
Link do pobrania certyfikatu po zakończeniu szkolenia zostanie wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

Link do rejestracji: https://poia.clickmeeting.com/aktualny-przebieg-choroby-covid-19-i-jej-nastepstw-2-pkt-miekkie-/r