17 853 82 12

Nowa rzeczywistość Farmaceuty – rok 2022 w świetle aktów prawnych UoZF

ZAPROSZENIE
 

Gedeon Richter Polska wraz z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w webinarium pt.


"Nowa rzeczywistość Farmaceuty – rok 2022 w świetle aktów prawnych UoZF"

 

W czasie spotkania podsumujemy zmiany jakie wprowadziła UoZF ,
a także omówimy nowe uprawnienia i obowiązki farmaceutów w kontekście powiązanych z ustawą, aktów prawnych. 

 

W ramach szkolenia przyznawane są 2 punkty edukacyjne
z puli punktów „miękkich”.

 

14 marca (poniedziałek) 2022 r.

o godz. 19:00

Prelegent Monika Bartwicka - prawniczka, od ponad dziesięciu lat szkoląca farmaceutów i lekarzy z prawa farmaceutycznego oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością zawodową, przestrzeganiem prawa pacjenta. Absolwentka podyplomowych studiów doktorskich, obecnie studiuje prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. 

Przedstawiciel Gedeon Richter Polska Marta Sopinska – studentka IV roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, stażysta w dziale PR Gedeon Richter Polska.

Przedstawiciel Gedeon Richter Polska Dagmara Kaleta -  specjalista ds. PR w Gedeon Richter Polska.

 

Link do rejestracji: https://poia.clickmeeting.com/nowa-rzeczywistosc-farmaceuty-2022-rok-w-swietle-aktow-prawnych-uozf-2-punkty-miekkie-/register?_ga=2.111657287.298212825.1646040711-730714597.1604654669