17 853 82 12
  • Strona główna
  • Szkolenia
  • Powtórzenie webinaru "Recepty wystawiane przez farmaceutę. Wybrane problemy z realizacji e-recept"

Powtórzenie webinaru "Recepty wystawiane przez farmaceutę. Wybrane problemy z realizacji e-recept"

Szanowni Farmaceuci,

Aptekarska Szkoła Zarządzania zaprasza Państwa na powtórkę webinaru z dnia 6 maja 2020r.

  "Recepty wystawiane przez farmaceutę. Wybrane problemy z realizacji e-recept".

Prelegent: mgr farm. Marian Witkowski
(konsultant farmaceutyczny współpracujący z Naczelną Izbą Aptekarską)


Termin: 14 maja 2020r. (czwartek) godz: 19:00 

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska przyznaje 2 pkt edukacyjne za udział w szkoleniu na podstawie listy obecności od organizatorów.

Link do rejestracji: https://aptekarska.clickmeeting.pl/recepty-wystawiane-przez-farmaceute-wybrane-problemy-z-realizacji-e-recepty-powtorzenie-webinaru-/register

WAŻNE INFORMACJE:

  • WEBINAR JEST POWTÓRZENIEM SZKOLENIA Z DNIA 6 MAJA. PROSIMY O NIEREJESTROWANIE SIĘ OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY W NIM JUŻ UDZIAŁ.
  • Rejestracja bez ograniczeń, natomiast limit miejsc podczas webinaru ograniczony. O udziale w webinarze decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego w dniu wydarzenia, a nie kolejność rejestracji.
  • Za udział w webinarze otrzymują Państwo certyfikat na 2 punkty miękkie (patronat Naczelnej Izby Aptekarskiej). Prosimy o wpisanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.