17 853 82 12

Szkolenie dla farmaceutów szpitalnych - Farmacja Kliniczna: Jak zacząć?

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam pracowników fachowych aptek szpitalnych na szkolenie praktyczne poświęcone tematyce farmacji klinicznej i opieki farmaceutycznej prowadzonej w szpitalach. Tematem przewodnim będzie rozpoczęcie aktywności klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem koncyliacji lekowej, antybiotykoterapii i aspektów komunikacji międzyludzkiej.
Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona do 50 ze względu na konieczność zachowania charakteru warsztatowego. Rejestracja możliwa za pośrednictwem Biura POIA (tel. 17 853 82 12 lub biuro@poia.pl) do wyczerpania miejsc. - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA !
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich farmaceutów szpitalnych, a w szczególności osoby chcące zaangażować się w kliniczną przyszłość naszego zawodu.

Do zobaczenia w Rzeszowie!

mgr farm. Marcin Bochniarz

Prezes PORA

SZCZEGÓŁOWY PLAN WARSZTATÓW:

Temat przewodni: farmacja kliniczna – jak zacząć?

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie we współpracy z firmą Edu-Farm z Torunia

Miejsce: Rzeszów, ul. Podpromie 12 – Hotel Apart12

Czas trwania: 1 dzień, 10:00 – 16:30

Termin: 19 grudzień 2019, godz. 10:00

Program spotkania:
10:00 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie.
10:05 – 11:05 – Kodowanie i odkodowywanie, czyli skuteczna strona komunikacji w farmacji klinicznej. Jak rozmawiać profesjonalnie i po ludzku? – Katarzyna Drążkowska, trener kompetencji miękkich dla farmacji/coach/trener FRIS®
11:05 – 11:20 – Skąd się bierze pacjent w szpitalu? – mgr farm. Marcin Bochniarz
11:20 – 11:30 – Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 – Rola i miejsce opieki farmaceutycznej nad pacjentem hospitalizowanym. Koncyliacja lekowa a optymalizacja farmakoterapii w praktyce szpitalnej – mgr farm. Sławomir Wileński
12:30 – 13:00 – Aktywność kliniczna farmaceuty: antybiotykoterapia – dr n. farm. Łukasz Hońdo
13:00 – 13:45 – przerwa na obiad
13:45 – 15:00 – warsztaty opieki farmaceutycznej – mgr farm. Sławomir Wileński: podział na grupy, przypisanie ról poszczególnym grupom (pacjent/farmaceuta), rozwiązanie przypadku przy moderacji prowadzącego i trenera od komunikacji S. Wileński
15:00 – 16:30 – warsztaty opieki farmaceutycznej: antybiotykoterapia – dr n. farm. Łukasz Hońdo
16:30 – zakończenie spotkania

Za udział w warsztatach przyznane będą 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Prelegenci (wg kolejności wystąpień):
mgr farm. Marcin Bochniarz – Prezes PORA, farmaceuta szpitalny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie POO; Kierownik Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego, z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych.

Katarzyna Drążkowska - trener kompetencji miękkich dla farmacji/coach/trener FRIS®. Osoba od lat zaangażowana w szkolenie farmaceutów z zakresu kompetencji miękkich. Specjalista w dziedzinie pracy z pacjentem oraz efektywnej komunikacji.

mgr farm. Sławomir Wileński – farmaceuta pracujący w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Kierownik Pracowni Cytostatyków. W roku 2019 uruchomił projekt koncyliacji lekowej w swoim szpitalu.

dr n. farm. Łukasz Hońdo – farmaceuta Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Ekspert w dziedzinie antybiotykoterapii. Farmaceuta kliniczny, który od lat wspomaga zespół medyczny w prowadzeniu antybiotykoterapii w swoim (i nie tylko w swoim) szpitalu.

Warsztaty są wydarzeniem certyfikowanym zgodnie z Kodeksem Przejrzystości Infarma, certfikat nr 2467.