17 853 82 12

Sanofi proekologicznie dla Rzeszowa

Szanowni Państwo,

 

Sanofi, jako firma odpowiedzialna społecznie, jest szczególnie wrażliwa na kwestie ochrony środowiska. W swoich działaniach podejmuje nieustanne starania, a także wdraża wiele projektów, które skutecznie ograniczają wpływ działalności produkcyjnej na środowisko naturalne. To proekologiczne podejście jest szczególnie zauważalne w przypadku Zakładu Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie, zajmującego się produkcją m.in. dermokosmetyków, gdzie w sposób ciągły poszukuje się nowych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.

 

Jednymi z ważniejszych działań proekologicznych wdrażanych podczas produkcji kosmetyków jest zarządzanie zasobami wody, czyli optymalizacja jej zużycia poprzez zastosowanie Auerów. Dzięki temu zużycie wody zostało zmniejszone w 2016 roku o 28,2% w porównaniu do roku 2015.

 

Informacje na temat pozostałych innowacyjnych rozwiązań wykorzystanych w fabryce Sanofi w Rzeszowie, znajdują się w komunikacie prasowym załączonym do wiadomości.