17 853 82 12
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Wielośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Wielośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Farmaceuci,

uprzejmie informujemy o prowadzonym przez Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego projekcie badawczym, którego celem jest ocena korelacji pomiędzy szczepieniami przeciw gruźlicy a zachorowaniami na COVID-19, wśród pracowników medycznych.

W badaniu mogą uczestniczyć pracownicy ochrony zdrowia, pracujący w zawodzie lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, technika elektroradiologii, diagnosty laboratoryjnego, fizjoteraeuty, dietetyka, salowej, aptekarza w grupie wiekowej, powyżej 25 lat.

Program badania został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną, a badanie zarejestrowane w Centrum Badań Klinicznych.

Kontrolowane, wielośrodkowe, randomizowane, badanie kliniczne z podwójną ślepą próbą prowadzone będzie na 1000-osobowej grupie ochotników, pracowników ochrony zdrowia, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

W razie wyrażenia chęci udziału w projekcie jako członek społecznści Aptekarzy z Podkarpacia proszę o kontakt z Biurem POIA w celu przekazania wszelkich informacji do Biura Prorektora ds. Kolegium Nauk Medycznych UR.

Szczegółowe informacje o projekcie w załączeniu.