17 853 82 12

Akademia farmaceuty - 8.edycja (10 punktów twardych + 2 miękkie)

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska, grupa NeoArt oraz firma Sanofi mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową z cyklu Akademia Farmaceuty, która odbędzie się w Hotelu Rzeszów.

Szczegóły w załączniku

F2020-zaproszenie_Rzeszow.pdf

 

PROGRAM KURSU

 

8:00 – 9:00      Rejestracja uczestników

 

Część I  Kurs na punkty „miękkie“ 2 pkt

09:00 – 09.45 „MIKROBIOTA JELITOWA”- Probiotyki  –PRZEMYSŁAW TALIK

 

9:45   Rozpoczęcie części na punkty twarde

Część II Kurs na punkty „twarde” 10 PKT

1.12. Temat kursu:  KOMUNIKACJA I INFORMACJA O LEKU W PRACY APTEKARZA – WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 

09.45 –10.15   WYKŁAD 1 – Podstawy komunikacji w aptece: pojęcie i podstawowe prawa komunikacji

Co to jest komunikacja? Rola komunikacji w pracy aptekarza, Komunikacja ustna i pisemna, werbalna i niewerbalna. Układ produktów w aptece na półkach: gdzie stawiamy leki na receptę, gdzie preparaty OTC.  – AGATA STREMECKA  

                     

10.15 – 11:00  WYKŁAD 2 – Coś na uspokojenie, coś na sen”  - scenariusze komunikacji zwrotnej

Preparaty uspokajające i ułatwiające zasypianie  –PRZEMYSŁAW BIEŃKOWSKI                          

 

11:00 – 11:15 przerwa na kawę

 

11.15 – 12:00  WYKŁAD 3 –  „Nic mi się nie chce” – analiza komunikatu pacjentaPRZEMYSŁAW BIEŃKOWSKI

 

12:00 – 13:35  WYKŁAD 4 i 5 – Aktywne słuchanie, czyli zrozumienie pacjenta i jego potrzeb, komunikacja na linii lekarz–pacjent – aptekarz, komunikacja z różnymi grupami pacjentów

Propozycje studium/omówienia przypadków do rozwiązania przez farmaceutę: pacjent skarżący się na choroby związane z dysfunkcją poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego  - WOJCIECH CICHY

 

13.35 – 14.05  przerwa lunchowa

 

14.05-15.40    WYKŁAD 6 i 7 – Aktywne słuchanie, czyli zrozumienie pacjenta i jego potrzeb, komunikacja na linii lekarz–pacjent – aptekarz, komunikacja z różnymi grupami pacjentów (c.d.)

Propozycje studium/omówienia przypadków do rozwiązania: pacjent skarżący się na choroby związane z dysfunkcją trawienia   - MICHAŁ KUKLA / NATALIA KOBELSKA-DUBIEL

 

15.40 – 16.25 WYKŁAD 8 – Przekaz naukowej informacji o leku (metodologia, narzędzia ułatwiające przekaz, ocena działalności informacyjnej) na przykładzie pacjenta z objawami alergii –PIOTR RAPIEJKO – kierownik naukowy kursu

 

16:25 – 17.10  WYKŁAD 9  Opis różnych przypadków pacjentów z objawami alergii , infekcji górnych dróg oddechowych do omówienia i rozwiązania. PIOTR RAPIEJKO

 

17.10- 18.00 Test sprawdzający wiedzę  PIOTR RAPIEJKO – kierownik naukowy kursu