17 853 82 12

Metotreksat – materiał edukacyjny

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zachęca do zapoznania się z zatwierdzonym materiałem edukacyjnym do fachowego personelu medycznego z zaleceniami dotyczącymi unikania potencjalnie śmiertelnych błędów w dawkowaniu metotreksatu w leczeniu chorób zapalnych.