17 853 82 12

Petycja w sprawie obecności farmaceutów w aptekach

Szanowni Państwo!

Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym, który pełni bardzo istotną rolę w systemie ochrony zdrowia. Szeroki zakres wiedzy, kompetencji, ale też obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty jest unikalny dla naszego zawodu. Tylko farmaceuta, a więc osoba z tytułem zawodowym magistra farmacji posiada uprawnienia do świadczenia na rzecz pacjentów wszystkich zdefiniowanych usług farmaceutycznych, zadań zawodowych oraz objęcia pacjentów opieką farmaceutyczną.

Tylko farmaceuta zapewni, że pacjent zgłaszając się do apteki otrzyma możliwość skorzystania ze wszystkich usług farmaceutycznych tak, aby jego farmakoterapia była skuteczna i bezpieczna.

W związku z tym, przekazujemy w Państwa ręce wzór petycji do Prezesa Rady Ministrów, której przedmiotem jest wniosek o ustanowienie skutecznych metod zapewnienia obecności farmaceuty w aptece. Petycja została już złożona do Premiera przez kilku członków PORA. Skierowanie petycji przez większą ilość osób pozwoli na uzyskanie przez nią statusu petycji wielokrotnej.

Jeżeli uważacie Państwo, że należy dążyć do zapewnienia pełnej możliwości świadczenia usług farmaceutycznych w polskich aptekach, prosimy o pobranie, wypełnienie i wysłanie petycji.

Jak złożyć petycję:

  1. Ściągnąć plik petycji na swój komputer.
  2. Otworzyć i uzupełnić wzór petycji, tj. wpisać swoje dane. Proszę się nie martwić, Państwa danych nikt nikomu nie udostępni, petycja w formie upublicznionej przez Premiera/Ministra będzie zanonimizowana.
  3. Wydrukować, podpisać i zeskanować LUB opatrzyć podpisem elektronicznym (np. podpisem zaufanym).
  4. Wysłać skan lub podpisany elektronicznie plik w załączniku mailem na adres: kontakt@kprm.gov.pl
  5. Czekać na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do którego Premier prawdopodobnie przekaże petycję.