17 853 82 12

Komunikaty

2016-07-27

UWAGA WSZYSCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego umieszczony jest Komunikat Nr 2 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu składania wniosków o udzielanie zezwolenia na udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego (zakładka "zgody i zezwolenia", "dokumenty").