17 853 82 12

Komunikaty

2016-08-24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016 r., poz.1261 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2016 r. oznaczono kolorem czerwonym
2016-07-27

UWAGA WSZYSCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego umieszczony jest Komunikat Nr 2 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu składania wniosków o udzielanie zezwolenia na udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego (zakładka "zgody i zezwolenia", "dokumenty").