17 853 82 12

Galeria

Szkolenie "Recepta elektroniczna w aptece. Realizacja recepty elektronicznej" 27.01.2019r.

W dniu 27 stycznia  2019 roku o godz. 10:00 w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy odbyło się szkolenie pt. „Recepta elektroniczna w aptece. Realizacja recepty elektronicznej”  Posiedzenie zostało objęte patronatem:Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Centrum Systemów Informacji w Ochronie Zdrowia.

Szkolenie przeprowadzili:

- dr farm. Mikołaj Konstanty – członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, członek Śląskiej Rady Aptekarskiej,

- mgr. farm. Anna Banasiuk

Celem spotkania było nabycie umiejętności w zakresie realizacji, taksacji oraz korekty przy realizacji recepty w wersji elektronicznej oraz recepty w wersji papierowej po 1 stycznia 2019 r.

Posiedzenie zawierało następujące punkty :

  1. Recepta elektroniczna w Polsce i Europie – aspekty prawne
  2. Przygotowanie magazynów apteki do funkcjonowania e-recepty
  3. Zasady realizacji e-recepty w praktyce aptecznej (KS Apteka)
  4. Dokument Realizacji Recepty dla recepty elektronicznej i wersji papierowej

 

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Konferencja w ramach XXI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW Medycyna- Zdrowie-Uroda

W dniu 8 listopada 2018 roku  w Arenie G2A w Jasionce odbyła się Konferencja Farmaceutów w ramach XXI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW Medycyna- Zdrowie-Uroda. Dla nas- farmaceutów była to kontynuacja Podkarpackiej Jesieni Farmaceutycznej. 

W Konferencji uczestniczyli farmaceuci wykonujący zawód w aptekach naszego województwa oraz województw ościennych. Z uwagi na poruszone tematy przybyli również  inspektorzy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, pracownicy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  właściciele aptek i przedstawiciele hurtowni,

W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście:

- dr n. farm. Ewa Leciejewicz-Ziemecka- Dyrektor Departamentu Farmakopei w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; pani Doktor przedstawiła prezentację pt. „Farmakopea Polska- historia i teraźniejszość”,

- mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska- wykładowca z Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; prezentacja  pani Magister nosiła tytuł „Podłoża maściowe tradycyjne i nowoczesne-charakterystyka i zasady doboru”,

- Łukasz Stępień, Monika Mosakowska i Paweł Treder-  przedstawiciele  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, którzy przekazali najważniejsze informacje dotyczące wprowadzenia e-recepty w ramach projektu P1,

- mgr farm. Monika Urbaniak- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, która omówiła bieżące sprawy dotyczące aptek ogólnodostępnych,

Na wstępie Konferencji prezentację pt. „Nourisil MD pozycja w światowych standardach leczenia blizn” przedstawiła mgr farm. Monika Hap z firmy Fagron.

Podczas Targów odbył się również koncert zespołu AKCENT, na którym świetnie bawili się nasi farmaceuci.

Wykłady oraz prezentacje wywołały żywe zainteresowanie uczestników konferencji. Padały liczne pytania, zwłaszcza podczas prezentacji dotyczącej wprowadzenia e-recepty.

W Konferencji uczestniczyło ok. 300 osób.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Spotkanie z Aptekarzami Powiatowymi

W dniu 19 października 2018r. odbyło się spotkanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z Aptekarzami Powiatowymi wybranymi w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego oraz  Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. Podczas spotkania Aptekarze Powiatowi zostali zapoznani z zadaniami aptekarza powiatowego, które zostały ustalone w   Uchwale nr 6 XXXIV Zjazdu Delegatów POIA z dnia 22 kwietnia 2017r.  w sprawie upoważnienia PORA do podjęcia działań w celu ustanowienia powiatowych przedstawicieli aptekarzy w powiatach województwa podkarpackiego. W szczególności rolą aptekarza powiatowego będzie przekazywanie do PORA opinii lokalnych aptekarzy w sprawach:  harmonogramu pracy i dyżurów aptek, wniosków, opinii i uwag w zakresie działań podejmowanych przez PORA oraz informowanie PORA o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji występujących w danym powiecie. Wybrani Aptekarze Powiatowi jednogłośnie zgłosili deklarację ścisłej współpracy z PORA na przyszłość, a pierwsze spostrzeżenia i informacje przekazali od razu.  Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania się oraz wymiany  doświadczeń, upłynęło szybko, w miłej atmosferze.  

        

ZWIEDZANIE MUZEUM FARMACJI W KRAKOWIE - FOTORELACJA

W dniu 4 września 2018r. farmaceuci naszej Izby odwiedzili Muzeum Farmacji w Krakowie. Na wycieczce integracyjnej spotkali się nestorzy z farmaceutami aktualnie pracującymi      w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych na terenie Podkarpacia. Można było powspominać, wymienić doświadczenia i informacje potrzebne w codziennej pracy. Celem wyjazdu było Muzeum Farmacji w Krakowie. Na miejscu uczestnicy wyjazdu wysłuchali interesującego referatu pani Moniki Urbanik – Z-cy Dyrektora Muzeum na temat historii aptek krakowskich od średniowiecza do dnia dzisiejszego. Po wykładzie farmaceuci zostali oprowadzeni po muzeum przez panią Monikę Urbanik i panią Agnieszkę Rzepielę. Zgromadzone w muzeum eksponaty przykuwały uwagę zwiedzających, a że ciekawostek było dużo, czas upłynął szybko. Podczas zwiedzania farmaceuci mogli skosztować słynnej już - bo nagrodzonej I miejscem w Ogólnopolskim Konkursie w ubiegłym roku - nalewki     z truskawek, którą dostarczyła pani Prezes PORA dr Lucyna Samborska. Humory dopisywały i po smacznym obiedzie, wszyscy pełni wrażeń wrócili do domów.

 

Seminarium 2 lipca 2018

W dniu 2 lipca  2018 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowni. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy. Tematem głównym posiedzenia była interpretacja nowych wymagań określonych w części podstawowej Farmakopei Polskiej XI.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- wykładowca Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed-  dr n. farm. Monika Gajewska. Pani Doktor przekazała informację odnośnie „Sporządzania leków w aptece w świetle znowelizowanych przepisów Farmakopei Polskiej XI” oraz - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny- mgr farm. Monika Urbaniak. Pani Inspektor omówiła bieżące sprawy dotyczące aptek ogólnodostępnych.

Ostatnim punktem programu spotkania była prezentacja „Nowych surowców do receptury aptecznej: sildenafil, minoxidil, Pentravan.” wygłoszona przez Panią mgr farm. Monikę Hap z firmy Fagron.

Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. W seminarium uczestniczyło ponad 300 osób.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

videorelacja I Mistrzostw Polski Farmaceutów w pływaniu

Krótka videorelacja I Mistrzostw Polski Farmaceutów w pływaniu, które odbyły się 26-27.04.2018 roku. Niebawem więcej materiałów z tego wydarzenia. Śledźcie Nas na bieżąco! :)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pobicia rekordów życiowych!:)

https://www.youtube.com/watch?v=bvtqZn4RNRg&feature=youtu.be

 

Reportaż Konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna

Reportaż Konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna

Seminarium z Wiceprezesem NRA i PWIF

W dniu 13 października  2017 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowi farmaceutycznych z Wiceprezesem NRA,  
przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy.

Na seminarium zostały przedstawione ostatnie zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczące wprowadzenia „Apteki dla Aptekarza”. Omówiono bieżące problemy  występujące w aptekach ogólnodostępnych. Przekazano informację na temat bieżących spraw dotyczących aptek posiadających umowy na wydawanie leków.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- Marek Tomków- WicePrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,

- Małgorzata Dankowska- Dyrektor Wydziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Mariusz Trojan- Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,

- Alicja Winiarska – Kierownik Oddziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego,

- Monika Urbaniak –Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,

- Anna Pliś- Grymanowska- Naczelnik  Wydziału Gospodarki Lekami

O dużym zainteresowaniu seminarium świadczyć może frekwencja, tj. ok. 300 os. które uczestniczyły w seminarium.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

1 2 3