17 853 82 12

Galeria

ZWIEDZANIE MUZEUM FARMACJI W KRAKOWIE - FOTORELACJA

W dniu 4 września 2018r. farmaceuci naszej Izby odwiedzili Muzeum Farmacji w Krakowie. Na wycieczce integracyjnej spotkali się nestorzy z farmaceutami aktualnie pracującymi      w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych na terenie Podkarpacia. Można było powspominać, wymienić doświadczenia i informacje potrzebne w codziennej pracy. Celem wyjazdu było Muzeum Farmacji w Krakowie. Na miejscu uczestnicy wyjazdu wysłuchali interesującego referatu pani Moniki Urbanik – Z-cy Dyrektora Muzeum na temat historii aptek krakowskich od średniowiecza do dnia dzisiejszego. Po wykładzie farmaceuci zostali oprowadzeni po muzeum przez panią Monikę Urbanik i panią Agnieszkę Rzepielę. Zgromadzone w muzeum eksponaty przykuwały uwagę zwiedzających, a że ciekawostek było dużo, czas upłynął szybko. Podczas zwiedzania farmaceuci mogli skosztować słynnej już - bo nagrodzonej I miejscem w Ogólnopolskim Konkursie w ubiegłym roku - nalewki     z truskawek, którą dostarczyła pani Prezes PORA dr Lucyna Samborska. Humory dopisywały i po smacznym obiedzie, wszyscy pełni wrażeń wrócili do domów.

 

Seminarium 2 lipca 2018

W dniu 2 lipca  2018 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowni. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy. Tematem głównym posiedzenia była interpretacja nowych wymagań określonych w części podstawowej Farmakopei Polskiej XI.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- wykładowca Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed-  dr n. farm. Monika Gajewska. Pani Doktor przekazała informację odnośnie „Sporządzania leków w aptece w świetle znowelizowanych przepisów Farmakopei Polskiej XI” oraz - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny- mgr farm. Monika Urbaniak. Pani Inspektor omówiła bieżące sprawy dotyczące aptek ogólnodostępnych.

Ostatnim punktem programu spotkania była prezentacja „Nowych surowców do receptury aptecznej: sildenafil, minoxidil, Pentravan.” wygłoszona przez Panią mgr farm. Monikę Hap z firmy Fagron.

Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. W seminarium uczestniczyło ponad 300 osób.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

videorelacja I Mistrzostw Polski Farmaceutów w pływaniu

Krótka videorelacja I Mistrzostw Polski Farmaceutów w pływaniu, które odbyły się 26-27.04.2018 roku. Niebawem więcej materiałów z tego wydarzenia. Śledźcie Nas na bieżąco! :)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pobicia rekordów życiowych!:)

https://www.youtube.com/watch?v=bvtqZn4RNRg&feature=youtu.be

 

Reportaż Konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna

Reportaż Konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna

Seminarium z Wiceprezesem NRA i PWIF

W dniu 13 października  2017 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowi farmaceutycznych z Wiceprezesem NRA,  
przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy.

Na seminarium zostały przedstawione ostatnie zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczące wprowadzenia „Apteki dla Aptekarza”. Omówiono bieżące problemy  występujące w aptekach ogólnodostępnych. Przekazano informację na temat bieżących spraw dotyczących aptek posiadających umowy na wydawanie leków.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- Marek Tomków- WicePrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,

- Małgorzata Dankowska- Dyrektor Wydziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Mariusz Trojan- Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,

- Alicja Winiarska – Kierownik Oddziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego,

- Monika Urbaniak –Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,

- Anna Pliś- Grymanowska- Naczelnik  Wydziału Gospodarki Lekami

O dużym zainteresowaniu seminarium świadczyć może frekwencja, tj. ok. 300 os. które uczestniczyły w seminarium.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Spotkanie kierowników aptek oraz farmaceutów z WIF i NFZ

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 odbyło się spotkanie kierowników aptek oraz farmaceutów z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „U Kroczka” w Rzeszowie.

Na spotkaniu zostały omówione pytania, problemy oraz zagadnienia związane z realizacją recept i prawidłowym funkcjonowaniem aptek.

O randze spotkania świadczyć może, że uczestniczyło w nim ok. 300 farmaceutów, którzy nie tylko wysłuchali informacji podanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz  Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ale także zadawali im pytania.

Na spotkaniu odbyło się również sympozjum naukowo-szkoleniowe. Wykład „Nowoczesne podejście do bezpiecznej suplementacji we wsparciu aparatu ruchu oraz układu sercowo-naczyniowego” został wygłoszony przez dr inż. Barbarę Wielgos i mgr Konrada Klekota.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

1 2 3 4