17 853 82 12

Galeria

videorelacja I Mistrzostw Polski Farmaceutów w pływaniu

Krótka videorelacja I Mistrzostw Polski Farmaceutów w pływaniu, które odbyły się 26-27.04.2018 roku. Niebawem więcej materiałów z tego wydarzenia. Śledźcie Nas na bieżąco! :)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pobicia rekordów życiowych!:)

https://www.youtube.com/watch?v=bvtqZn4RNRg&feature=youtu.be

 

Reportaż Konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna

Reportaż Konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna

Seminarium z Wiceprezesem NRA i PWIF

W dniu 13 października  2017 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowi farmaceutycznych z Wiceprezesem NRA,  
przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy.

Na seminarium zostały przedstawione ostatnie zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczące wprowadzenia „Apteki dla Aptekarza”. Omówiono bieżące problemy  występujące w aptekach ogólnodostępnych. Przekazano informację na temat bieżących spraw dotyczących aptek posiadających umowy na wydawanie leków.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- Marek Tomków- WicePrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,

- Małgorzata Dankowska- Dyrektor Wydziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Mariusz Trojan- Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,

- Alicja Winiarska – Kierownik Oddziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego,

- Monika Urbaniak –Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,

- Anna Pliś- Grymanowska- Naczelnik  Wydziału Gospodarki Lekami

O dużym zainteresowaniu seminarium świadczyć może frekwencja, tj. ok. 300 os. które uczestniczyły w seminarium.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Spotkanie kierowników aptek oraz farmaceutów z WIF i NFZ

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 odbyło się spotkanie kierowników aptek oraz farmaceutów z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „U Kroczka” w Rzeszowie.

Na spotkaniu zostały omówione pytania, problemy oraz zagadnienia związane z realizacją recept i prawidłowym funkcjonowaniem aptek.

O randze spotkania świadczyć może, że uczestniczyło w nim ok. 300 farmaceutów, którzy nie tylko wysłuchali informacji podanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz  Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ale także zadawali im pytania.

Na spotkaniu odbyło się również sympozjum naukowo-szkoleniowe. Wykład „Nowoczesne podejście do bezpiecznej suplementacji we wsparciu aparatu ruchu oraz układu sercowo-naczyniowego” został wygłoszony przez dr inż. Barbarę Wielgos i mgr Konrada Klekota.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.

XXV- lecie Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego

W dniu 16.10.2016 roku odbyły się podkarpackie uroczystości XXV-lecia Reaktywacji Samorządu Aptekarskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie. Dalsza część obchodów miała miejsce w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej.

W Uroczystości wzięło udział liczne grono podkarpackich farmaceutów, oraz zaproszeni Goście Honorowi.

Swoją obecnością zaszczycili nas Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Michał Byliniak, pani prof. dr hab. Anna Malm - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Lublinie, ks. prof. dr hab. Andrzej Garbasz - duszpasterz Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, Zdzisław Pupa - Senator PIS, Krystyna Wróbelwska - Poseł PIS, Andrzej Szlachta - Poseł PIS, Waldemar Szumny – przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego, mgr farm. Monika Urbaniak - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,  Elżbieta Borowiec- Domka -  Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Halina Pikuła - Dyrektor, Farmacol S.A.

Na ręce pani Prezes dr Lucyny Samborskiej wpłynęło również wiele listów gratulacyjnych od przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.

Część oficjalną rozpoczęła pani Prezes PORA dr Lucyna Samborska. W swoim wystąpieniu przedstawiła krótkie podsumowanie 25-letniej działalności samorządu aptekarskiego. Wymieniła wiele sukcesów samorządu, wyraźnie wskazując również cele na najbliższe miesiące i lata. Pani Prezes odniosła się również do aktualnej sytuacji w aptekarstwie apelując do przedstawicieli władz o podjęcie pilnych działań na rzecz normalizacji rynku aptecznego.

Wiceprezes NRA mgr farm. Michał Byliniak przybliżył zebranym aktualny stan prac w Naczelnej Izbie Aptekarskiej, pogratulował również organizacji uroczystości.

W kolejnych wystąpieniach Goście Honorowi przekazywali na ręce pani Prezes gratulacje i życzenia w związku z 25-leciem Izby Aptekarskiej. Szczególnie ciepło przyjęte zostało przemówienie pani Poseł Krystyny Wróblewskiej, która cały czas mocno wspiera polskich aptekarzy.

Istnienie, obecny kształt, jak również osiągnięcia samorządu aptekarskiego byłyby niemożliwe bez bardzo dużego zaangażowania szeregu farmaceutów w prace w samorządzie. W wyrazie uznania i podziękowania za trud pracy, odznaczeni zostali farmaceuci tworzący przez lata podkarpacki samorząd aptekarski.

Medal XXV-lecia Samorządu Aptekarskiego – za działalność w strukturach Samorządu otrzymali:

 • dr n. farm. Aleksander Czarniawy
 • mgr farm. Lidia Czyż (odbiór Odznaczenia w Warszawie na Uroczystościach Centralnych)
 • mgr farm. Wiesława Gąsior
 • mgr farm. Barbara Sawka
 • mgr farm. Monika Urbaniak
 • mgr farm. Maria Wójcik
 • mgr farm. Tadeusz Biernat
 • mgr farm. Ewa Bilska
 • mgr farm. Marek Chojnacki
 • mgr farm. Lucyna Cichulska
 • mgr farm. Zdzisław Filar
 • mgr farm. Stanisława Gołębiewska
 • mgr farm. Alina Grzesiak
 • mgr farm. Dorota  Kapałka
 • mgr farm. Danuta Kontek
 • mgr farm. Teresa Kielar
 • mgr farm. Elżbieta Kluz
 • mgr farm. Artur Komski
 • mgr farm. Jacek Kozaczuk
 • mgr farm. Marian  Kudyba
 • mgr farm. Magdalena Lesiak
 • mgr farm. Lidia Mazur
 • mgr farm. Jan  Mrozek
 • mgr farm. Renata Olech
 • mgr farm. Henryka Paszko
 • mgr farm. Marta Piekiełek
 • mgr farm. Witold Prokopiak
 • dr n. farm. Lucyna Samborska
 • mgr farm. Halina Sikorska
 • mgr farm. Jerzy Skiba

Odznaczenia za 25 lat pracy w Samorządzie Aptekarskim otrzymali:

 • dr n. farm. Aleksander Czarniawy
 • mgr farm. Lidia Czyż
 • mgr farm. Maria Wójcik

Najwyższe Odznaczenie Czasopisma Aptekarskiego - Europejski Laur Farmacji - wręczył pani dr n. farm. Lucynie Samborskiej, oraz pani mgr farm. Monice Urbaniak Redaktor Czasopisma Aptekarskiego - Wiktor Szukiel.

Podczas obchodów w poczet podkarpackich aptekarzy przyjęte zostały dwie absolwentki wydziałów farmaceutycznych - p. mgr farm. Marta Baran, oraz p. mgr farm. Agata Buszta po złożeniu ślubowania otrzymały dokument Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

W dalszej części - pani mgr farm. Lidia Czyż wygłosiła ciekawy referat p.t. “Nie tylko pierwszy stół... Nieprzeciętni Aptekarze na Podkarpaciu”.

Zakończenie Uroczystości uświęcił spektakl teatralny „Na pokuszenie” w reż. Jana Nowary, w którym obok uznanych aktorek - pani Dagny Cipora, oraz pani Marioli Łabno-Flaumenhaft wystąpił Wiceprezes NRA mgr Michał Byliniak.

W organizację Obchodów XXV-lecia włączyli się również sponsorzy, za co serdecznie dziękujemy:

 • Farmacol S.A. - Halina Pikuła - Dyrektor Regionu Farmacol Logistyka o. Rzeszów i Łukasz Kozioł - Dyrektor Sprzedaży Regionu Farmacol Logistyka o. Rzeszów
 • ICN Polfa Rzeszów S.A. - Tadeusz Pietrasz - Dyrektor generalny
 • Pronet s.c. - Mariusz Mięsowicz - współwłaściciel
 • 3M Viscoplast - Jaromir Gardzina
1 2 3